Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE

Adresas: 150 Metcalfe Street, Suite 1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1, CANADA

plačiau »

Tel. +1 613 567 54 58
Faksas +1 613 567 53 15
El. paštas

Garbės konsulai

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2017.10.31 08:48

Christopher Juras
Garbės konsulas Vankuveryje

Adresas 1088 Salsbury Drive
Vancouver, B.C., V5L 4A7
CANADA
Telefono numeris (604) 999 1904
E. pašto adresas [email protected]

Paul Victor Kuras
Generalinis Garbės konsulas Toronte

Adresas 1573 Bloor St. W.
Toronto, ON, M6P 1A6
CANADA
Telefono numeris (416) 538 2992
Fakso numeris (416) 201 8990
E. pašto adresas [email protected]

Arūnas Staškevičius
Garbės konsulas Monrealio mieste ir Kvebeke

Adresas 835, rue Brault Saint-Jean-sur-Richelieu,
QC J3B 2G6
CANADA
Telefono numeriai: (450) 347 0583; (514) 497 0622
Fakso numeris (450) 347 1800
E. pašto adresas [email protected]

Anthony Romas Kasper
Garbės konsulas Kalgaryje

Adresas 923-13 Avenue SW Calgary AB  T2R 0L3
CANADA
Telefono numeris: (403) 245 8669
E. pašto adresas [email protected]

 

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

Naujienlaiškio prenumerata