Pasas, Asmens tapatybės kortelė

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2020.07.28 08:33
 • 1. Kaip užsiregistruoti priėmimui LR ambasadoje Kanadoje paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo?
  Užsiregistruoti paso ar asmens tapatybės kortelės atnaujinimui galima elektroniniu paštu [email protected] Elektroniniame laiške būti nurodyti kokios konsulinės paslaugos pageidaujama, vardą, pavardę, telefono numerį bei preliminarią dieną ir laiką, kada būtų patogu atvykti į LR ambasadą Kanadoje.
  LR ambasadoje Kanadoje konsulinės paslaugos teikiamos nuo 11 iki 15 val. ir priimami tik iš anksto užsiregistravę interesantai.

 • 2. Kokiais atvejais išduodamas/keičiamas LR pasas ar asmens tapatybės kortelė?
  Pasas ar asmens tapatybės kortelė keičiami, jei:
  • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
  • ji tapo netinkama naudoti;
  • joje yra netikslių įrašų;
  • pasibaigė jos galiojimo laikas;
  • to pageidauja pilietis.

  Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

  Asmens tapatybės kortelė galioja:
  2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
  20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

  Pasas galioja:
  2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

 • 3. Kokius dokumentus reikia turėti norint gauti/pakeisti pasą ar asmens tapatybės kortelę?
  a) Vaikams (iki 16 metų) bei kreipiantis dėl pirmojo paso
  • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota.
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą. Mokestį vietoje galima sumokėti banko kortelėmis arba prašome atsinešti sertifikuotą banko čekį – gavėjas Embassy of Lithuania. Grynųjų pinigų ambasada nepriima. Tiksli suma už dokumento pagaminimą nurodyta LR ambasados Kanadoje svetainėje.
  • 2 vaiko amžių atitinkančias nuotraukas (Tinka – Kanados paso standartus atitinkančios spalvotos nuotraukos)

  Jeigu vaikas yra gimęs užsienyje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybės ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje:
  • Prašymą įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą.
  • Užsienio valstybės išduotą gimimo liudijimą. Jeigu šis dokumentas išduotas Kanadoje jis turi būti legalizuotas Global Affairs Canada, kitų šalių išduoti dokumentai gali būti tvirtinami kitaip.
  • Abiejų tėvų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas.
  • Vaiko užsienio valstybės asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Papildomas konsulinis mokestis už dokumentų legalizavimą ir dokumento pareikalavimą.

  Pateikiant vaiko nuo 1 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats.
  Pateikiant dokumentus piliečio iki 1 metų – jam atvykti į konsulinę įstaigą nereikia.

  • Registruotą voką dokumentų persiuntimui, jeigu antrą kartą į LR ambasadą Kanadoje atvykti nepatogu. Rekomenduojame rinktis – Canada Post Xpresspost - Prepaid Envelope Smallest Size.

  b) Asmens nuo 16

  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą. Mokestį vietoje galima sumokėti banko kortelėmis arba prašome atsinešti sertifikuotą banko čekį – gavėjas Embassy of Lithuania. Grynųjų pinigų ambasada nepriima. Tiksli suma už dokumento pagaminimą nurodyta LR ambasados Kanadoje svetainėje.
  • 2 spalvotos foto nuotraukos.
  • Registruotą voką dokumentų persiuntimui, jeigu antrą kartą į LR ambasadą Kanadoje atvykti nepatogu. Rekomenduojame rinktis – Canada Post Xpresspost - Prepaid Envelope Smallest Size:
  - Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 18 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
  - Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

  • Asmenims nuo 16 iki 18 metų kreipiantis dėl pirmojo Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, dalyvauti turi ir vienas iš tėvų ar globėjų.

  c) Asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje

  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą ir dokumento pareikalavimą. Mokestį vietoje galima sumokėti banko kortelėmis arba prašome atsinešti sertifikuotą banko čekį – gavėjas Embassy of Lithuania. Grynųjų pinigų ambasada nepriima. Tiksli suma už dokumento pagaminimą nurodyta LR ambasados Kanadoje svetainėje.
  • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką/ištuoką.
  • Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas arba ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Jeigu šis dokumentas išduotas Kanadoje prieš tai, jis turi būti legalizuotas Global Affairs Canada.
  • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis ir jis yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį Jeigu šis dokumentas išduotas Kanadoje prieš tai, jis turi būti legalizuotas Global Affairs Canada, ir išversti į lietuvių kalbą.
  • 2 spalvotos foto nuotraukos.
  • Registruotą voką dokumentų persiuntimui, jeigu antrą kartą į LR ambasadą Kanadoje atvykti nepatogu. Rekomenduojame rinktis – Canada Post Xpresspost - Prepaid Envelope Smallest Size.

  d) Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us)

  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą. Mokestį vietoje galima sumokėti banko kortelėmis arba prašome atsinešti sertifikuotą banko čekį – gavėjas Embassy of Lithuania. Grynųjų pinigų ambasada nepriima. Tiksli suma už dokumento pagaminimą nurodyta LR ambasados Kanadoje svetainėje.
  • Registruota voką dokumentų persiuntimui, jeigu antrą kartą į LR ambasadą Kanadoje atvykti nepatogu. Rekomenduojame rinktis – Canada Post Xpresspost - Prepaid Envelope Smallest Size.

  Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.

 • 4. Kaip bus galima atsiimti Jums pagamintą pasą ar asmens tapatybės kortelę?
  Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba priduodant dokumentus dėl asmens dokumento gamybos užpildžius prašymą pagamintą dokumentą išsiųsti registruotu paštu jo nurodytu adresu.

  Šiuos dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
  Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.
 • 5. Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia
  • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
  • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
  • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
  • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
  • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
  • jūreiviams.

 • 6.Kaip atnaujinti pasą ar asmens tapatybės kortelę negalintiems atvykti į ambasadą Otavoje?
  LR ambasados Kanadoje per metus vidutiniškai rengiamos 1 – 2 konsulinės misijas. Apie jas informacija skelbiama LR ambasados Kanadoje interneto svetainėje www.ca.urm.lt
  Norint dalyvauti konsulinėje misijoje būtina iš anksto užsiregistruoti priėmimui elektroniniu paštu elektroniniu paštu [email protected] Elektroniniame laiške būti nurodyti kokios konsulinės paslaugos pageidaujama, vardą, pavardę, telefono numerį bei pageidaujamą dieną ir laiką.

Naujienlaiškio prenumerata