Pasas, Asmens tapatybės kortelė

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2020.12.02 10:41
 • Kaip užsiregistruoti priėmimui LR ambasadoje Kanadoje dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo?
  Užsiregistruoti prašome elektroniniu paštu [email protected]. Elektroniniame laiške būtina nurodyti Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, kada baigia galioti Jūsų LR pasas, dėl kurio kreipiatės, bei preliminarią dieną ir laiką, kada būtų patogu atvykti į LR ambasadą Otavoje. Jūsų dalyvavimas yra privalomas, nes reikalinga nuskaityti Jūsų pirštų atspaudus.

 • Kokiais atvejais išduodamas/keičiamas LR pasas ar asmens tapatybės kortelė?
  Pasas ar asmens tapatybės kortelė keičiami, jei:
  • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
  • ji tapo netinkama naudoti;
  • joje yra netikslių įrašų;
  • pasibaigė jos galiojimo laikas;
  • to pageidauja pilietis.

  Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

  Asmens tapatybės kortelė galioja:
  2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
  20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

  Pasas galioja:
  2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
  5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
  10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.


 • Kokius dokumentus reikia turėti norint gauti/pakeisti pasą ar asmens tapatybės kortelę?
  a) Kreipiantis dėl PIRMOJO LR paso ar vaikams (iki 16 metų). Užsakant naujagimiui iki pusės metų LR pasą jo dalyvavimas nėra privalomas, visais kitais atvejais – dalyvavimas privalomas kartu su vienu iš tėvų.
  • GALIOJANTĮ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, LR piliečio pasą ar ATK.
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pasą ar ATK.
  • 2 spalvotas vaiko foto nuotraukas (tinka Kanados paso formato)
  Konsulinį mokestį sumokėti banko kortelėmis ambasadoje arba turėti sertifikuotą banko čekį – gavėjas Embassy of Lithuania.
  • Registruotą Canada Post Xpresspost voką pagamintų dokumentų persiuntimui.

  Jeigu vaikas yra gimęs užsienyje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybės ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje (žr. Civilinė metrikacija, Dėl užsienyje gimusių vaikų įtraukimo į apskaitą pateikiami dokumentai).

  b) Asmenims nuo 16 metų

  • GALIOJANTĮ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, LR piliečio pasą ar ATK.
  • 2 spalvotas foto nuotraukas (Kanados paso formato)
  Konsulinį mokestį sumokėti banko kortelėmis ambasadoje arba prašome turėti sertifikuotą banko čekį – gavėjas Embassy of Lithuania. Grynųjų pinigų ambasada nepriima.
  • Registruotą Canada Post Xpresspost voką pagamintų dokumentų persiuntimui.

  Norint gauti ATK slaptažodį, užsakant ATK prašome pateikti dar vieną Canada Post Xpresspost voką slaptažodžio persiuntimui.

  • Asmenims nuo 16 iki 18 metų kreipiantis dėl pirmojo LR paso ar ATK išdavimo, dalyvauti turi ir vienas iš tėvų ar globėjų.

  c) Asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje

  • GALIOJANTĮ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, LR piliečio pasą ar ATK.
  • Gyvenamosios vietos deklaraciją (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Prašymą įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką / ištuoką (žr. Civilinė metrikacija, Dėl užsienyje sudarytos, nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą pateikiami dokumentai).
  • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikti jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotą legalizuotą dokumentą su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtinantį jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį.
  • 2 spalvotas foto nuotraukas (Kanados paso formato).
  Konsulinį mokestį sumokėti banko kortelėmis ambasadoje arba prašome turėti sertifikuotą banko čekį – gavėjas Embassy of Lithuania. Grynųjų pinigų ambasada nepriima
  . • Registruotą Canada Post Xpresspost voką pagamintų dokumentų persiuntimui.


  d) Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us)

  • GALIOJANTĮ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, LR piliečio pasą ar ATK.
  • Jei prarastas vienintelis turėtas LR pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą ar kt.
  • Gyvenamosios vietos deklaraciją (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Pranešimą apie LR pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
  • 2 spalvotas foto nuotraukas (Kanados paso formato)
  Konsulinį mokestį sumokėti banko kortelėmis ambasadoje arba prašome turėti sertifikuotą banko čekį – gavėjas Embassy of Lithuania. Grynųjų pinigų ambasada nepriima
  .
  Jeigu LR piliečio pasas ar ATK baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga grįžimui į Lietuvą gali išduoti laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.

 • Kaip bus galima atsiimti Jums pagamintą pasą ar asmens tapatybės kortelę?
  Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba priduodant dokumentus dėl asmens dokumento gamybos užpildžius prašymą pagamintą dokumentą išsiųsti registruotu paštu jo nurodytu adresu.

  Šiuos dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
  Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

 • Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia
  • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
  • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
  • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
  • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
  • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
  • jūreiviams.

 • Kaip atnaujinti pasą ar asmens tapatybės kortelę negalintiems atvykti į ambasadą Otavoje?
  LR ambasados Kanadoje per metus vidutiniškai rengiamos 1 – 2 konsulinės misijas. Apie jas informacija skelbiama LR ambasados Kanadoje interneto svetainėje www.ca.urm.lt
  Norint dalyvauti konsulinėje misijoje būtina iš anksto užsiregistruoti priėmimui elektroniniu paštu elektroniniu paštu [email protected] Elektroniniame laiške būti nurodyti kokios konsulinės paslaugos pageidaujama, vardą, pavardę, telefono numerį bei pageidaujamą dieną ir laiką.

Naujienlaiškio prenumerata