Pilietybė

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2018.07.19 09:04

Asmenys dėl Lietuvos Respublikos pilietybės kreipiasi tiesiogiai atvykę į konsulinę įstaigą. Tais atvejais, kai asmuo į  įstaigą neatvyksta, kartu su nustatytos formos prašymu dėl Lietuvos Respublikos pilietybės turi būti pateikiamas notaro (jei JAV, tai ir Apostille) patvirtintas asmens laisvos formos prašymas priimti prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir prie jo pridėtus dokumentus.

Dokumentai yra svarstomi Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriuje. Dėl bylos eigos prašome kreiptis į šią instituciją tiesiogiai.

Ne Lietuvos teritorijoje išduoti dokumentai (išskyrus pasus) turi būti legalizuoti.

Ne lietuvių kalba išduoti dokumentai (išskyrus pasus) turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimuose būtina įrašyti: "Aš, vardas pavardė, tvirtinu šio vertimo tikrumą" ir pasirašyti. Kitaip patvirtinti vertimai bus atmesti.

Konsulinis pareigūnas turi teisę nepriimti prašymo, jei nebus pateikti visi reikalaujami dokumentai.

Nepilnamečių pilietybės prašoma tik vienam iš tėvų atkūrus Lietuvos Respublikos pilietybę.

Dėl trūkstamų lietuviškų dokumentų prašome asmeniškai kreiptis į Lietuvos archyvų departamentą.

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas.
 • Galiojantis pasas (pasai, jei turima kitų pilietybių).
 • Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę* arba yra asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos pilietybę, palikuonis (vaikas, vaikaitis, provaikaitis)**;
 • Vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti. Kiekvienas, net ir menkiausias vardų, pavardžių, gimimo datų ir t.t. neatitikimas pateikiamuose dokumentuose turi būti pagrįstas dokumentais. Nesant galimybei gauti tokius dokumentus, būtina išsamiai raštu paaiškinti kaip buvo atlikti pakeitimai ir kodėl nėra tai paliudijančių dokumentų.
 • Dokumentai, patvirtinantys, kad trečiame punkte minimas asmuo ar jo palikuonis (vaikas, vaikaitis, provaikaitis) iki 1990 m. kovo 11 d. išvyko iš dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijos ir įgijo kitos valstybės pilietybę, ir kad 1990 m. kovo 11 d. jų nuolatinė gyvenamoji vieta buvo ne Lietuvoje.
 • Konsulinis mokestis.

*Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos pilietybę, yra:

 • Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio pasai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d.;
 • Lietuvos Respublikos užsienio pasai, išduoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų po 1940 m. birželio 15 d.;
 • dokumentai, liudijantys asmens tarnybą Lietuvos kariuomenėje ar darbą valstybės tarnyboje;
 • gimimo liudijimai arba kiti dokumentai, kuriuose tiesiogiai nurodyta turėta Lietuvos Respublikos pilietybė;
 • asmens liudijimai, išduoti iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvoje, arba asmens liudijimai, išduoti pagal dokumentus, išduotus iki 1940 m. birželio 15 d.
 • jeigu nurodytų dokumentų nėra, asmens iki 1940 m. birželio 15 d. turėtai Lietuvos Respublikos pilietybei patvirtinti gali būti pateikiami dokumentai apie mokymąsi, darbą, gyvenimą Lietuvoje iki 1940 m. birželio 15 d., taip pat užsienio valstybės pasas ir kiti dokumentai.

**Giminystės ryšį patvirtina gimimo, pavardės keitimo ir santuokos liudijimai. Pvz. jūsų ryšį su senele įrodo jos gimimo liudijimas, jos santuokos liudijimas (pasikeitė pavardė), jūsų mamos gimimo liudijimas, jos pavardės keitimo dokumentas (susitrumpino lietuvišką pavardę), mamos santuokos liudijimas ir jūsų gimimo liudijimas.

Naujienlaiškio prenumerata