Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2020.09.02 08:06

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. galiojantys konsulinių mokesčių tarifai Lietuvos Respublikos ambasadoje Kanadoje (kurie bus perskaičiuojami kartą per mėnesį dėl kursų svyravimų):

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

78 CAD

Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą

39 CAD

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

94 CAD

Už atliekamus notarinius veiksmus:

Fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimas

47 CAD

Sandorių patvirtinimą

47 CAD

Sandorių ar pareiškimų surašymą

78 CAD

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

16 CAD

Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

16 CAD

Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

47 CAD

Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

47 CAD

Asmeninio testamento priėmimą saugoti

78 CAD

Jūrinio protesto priėmimą

156 CAD

Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

16 CAD

Už kitas konsulines paslaugas:

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

32 CAD

Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

156 CAD

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

156 CAD

Už laikino paso išdavimą

78 CAD

Už vieno dokumento legalizavimą

32 CAD

Už konsulinės pažymos išdavimą

47 CAD

Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 32 CAD

Naujienlaiškio prenumerata