Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2020.07.01 08:52

Nuo 2020 m. liepos 1 d. galiojantys konsulinių mokesčių tarifai Lietuvos Respublikos ambasadoje Kanadoje (kurie bus perskaičiuojami kartą per mėnesį dėl kursų svyravimų):

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

77 CAD

Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą

38 CAD

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

92 CAD

Už atliekamus notarinius veiksmus:

Fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimas

46 CAD

Sandorių patvirtinimą

46 CAD

Sandorių ar pareiškimų surašymą

77 CAD

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

15 CAD

Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

15 CAD

Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

46 CAD

Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

46 CAD

Asmeninio testamento priėmimą saugoti

77 CAD

Jūrinio protesto priėmimą

153 CAD

Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

15 CAD

Už kitas konsulines paslaugas:

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

31 CAD

Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

153 CAD

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

153 CAD

Už laikino paso išdavimą

77 CAD

Už vieno dokumento legalizavimą

31 CAD

Už konsulinės pažymos išdavimą

46 CAD

Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 31 CAD

Naujienlaiškio prenumerata