Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2019.02.05 08:45

Nuo 2019 m. vasario 1 d. galiojantys konsulinių mokesčių tarifai Lietuvos Respublikos ambasadoje Kanadoje (kurie bus perskaičiuojami kartą per mėnesį dėl kursų svyravimų):

Už prašymų išduoti vizas priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos išdavimo priėmimą:

 

Šengeno vizos

90 CAD

Šengeno vizos Rusijos, Ukrainos piliečiams

53 CAD

Nacionalinės vizos (D)

90 CAD

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:

 

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

75 CAD

Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą

38 CAD

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

90 CAD

Už atliekamus notarinius veiksmus:

 

Fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimas

45 CAD

Sandorių patvirtinimą

45 CAD

Sandorių ar pareiškimų surašymą

75 CAD

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

15 CAD

Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

15 CAD

Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

45 CAD

Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

45 CAD

Asmeninio testamento priėmimą saugoti

75 CAD

Jūrinio protesto priėmimą

151 CAD

Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

15 CAD

Už kitas konsulines paslaugas:

 

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

8 CAD

Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

151 CAD

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

151 CAD

Už laikino paso išdavimą

75 CAD

Už vieno dokumento legalizavimą

30 CAD

Už konsulinės pažymos išdavimą

45 CAD

Naujienlaiškio prenumerata