Prisijunk prie bendruomenės

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2018.12.18 09:09

Bendruomenė

Pavadinimas Kanados lietuvių bendruomenė
Pirmininkas Kazimieras Deksnys
Adresas 1 Resurrection Road, Etobicoke, ON  M9A 5G1, Canada
Telefono numeris (+416) 3469043
E. pašto adresas  [email protected]
Interneto svetainė http://www.klb.org

Lituanistinės mokyklos

Pavadinimas Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinė mokykla
Vadovė Aida Labanauskienė
Adresas 140 Walden Sq. SE, Calgary, Alberta T2X 0R9, Canada
Telefono numeris 403 225 0016
E. pašto adresas [email protected]
   
Pavadinimas Monrealio lituanistinė mokykla
Vadovė Aušra Geralavičiūtė 
Adresas 1465 de Seve, Montreal, Qc H4E 2A8, Canada
Telefono numeris 1(514)77-03439
E. pašto adresas [email protected]
   
Pavadinimas Otavos lituanistinė mokykla „Vyturėlis“
Vadovės Loreta Gudynaitė-Savich
Adresas 45 Appaloosa dr. Kanata, ON, K2M 1N9, CANADA
E. pašto adresas [email protected]
   
Pavadinimas Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla
Vadovė Vaida Matuzonienė
Adresas 270 Locke Street S, Hamilton ON L8P 4C1, Canada
Telefono numeris (+1 905) 684 7875
E. pašto adresas [email protected]
   
Pavadinimas Toronto Maironio mokykla
Vadovė Lidija Puterytė
Adresas 90 Mattice Ave., Toronto, Ontario, Canada
Telefono numeris +416 476 7503
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www. maironiomokykla.net
   
Pavadinimas Edmontono lietuvių mokykla „Klevas“ 
Vadovė Jūratė Motiejūnaitė
Adresas 11629 - 83 Street, Edmonton, AB T5B 2Y7, CANADA
Telefono numeris (780) 474-0350
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė https://www.lithuaniansocietyedmonton.com
   
Pavadinimas Britų Kolumbijos Lietuvių bendruomenės šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė „Pelėdžiukų klubas“
Vadovės Rūta Vrubliauskaitė –Tryon, Liana Sipelis
Adresas Lithuanian Community of British Columbia / Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė 1150-789 West Pender St., Vancouver, BC  V6C 1H2, Canada
Telefono numeris (778) 855-7746
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.lithuaniansofbc.com/; Facebook puslapis

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

Pavadinimas Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Parama”
Adresas 1573 Bloor St. W., Toronto, ON M6P 1A6
Telefono/fakso numeris +1 416-532-1149, +1 416-532-5595
Interneto svetainė http://www.parama.net
   
Pavadinimas Monrealio lietuvių kredito unija ,,Litas”
Adresas 1475 rue de Seve, Montreal, QC H4E 2A8
Telefono/fakso numeris +1 514-766-5827, +1 514-766-1349
Interneto svetainė http://www.montrealiolietuviai.org
   
Pavadinimas Prisikėlimo kredito kooperatyvas
Adresas Adresas 3 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1
Telefono/fakso numeris +1 416-532-3400,  +1 416-532-4816
Interneto svetainė http://www.rpcul.com
   
Pavadinimas Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Talka”
Adresas 830 Main St. E., Hamilton, Ontario L8M 1L6
Telefono numeris +1 905-544-7125
Interneto svetainė http://www.talka.ca
   
Pavadinimas Lietuvių slaugos namai ,,Labdara“
Adresas 5 Resurrection Rd., Toronto, Ontario, M9A 5G1
Telefono numeris +1 416-232-2112
Interneto svetainė http://www.labdara.ca
   
Pavadinimas Kanados lietuvių fondas
Adresas 1 Resurrection Road, Etobicoke, Ontario M9A 5G1
Telefono numeris +1 416-889-5531
   
Pavadinimas Toronto lietuvių Namai
Adresas 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A6
Telefono numeris +1 416-532-3311
   
Pavadinimas Pensionatas "Vilnius Manor"
Adresas 1700 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A8
Telefono numeris +1 416-762-1777
   
Pavadinimas „Anapilio“ sodyba
Adresas 2185 Stavebank Rd, Mississauga, Ontario, L5C 1T3
Interneto svetainė www.anapilis.ca

Žiniasklaida

Pavadinimas „Tėviškės Žiburiai“
Adresas 2185 Stavebank Rd, Mississauga ON  L5C 1T3 Canada
Telefono numeris +1 905-275-4672
Fakso numeris +1 905-290-9802
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.tevzib.com

Naujienlaiškio prenumerata