Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Įsigalioja ES ir Kanados prekybos susitarimas

Sukurta 2017.09.20 / Atnaujinta 2017.09.20 19:18
  Įsigalioja ES ir Kanados prekybos susitarimas

  Ketvirtadienį, rugsėjo 21 d., laikinai įsigalioja Kanados ir Europos Sąjungos išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS).

   

  Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris šia svarbia ES prekybos politikai proga pareiškė: „Šis susitarimas atspindi būtent tokią prekybos politiką, kokios mes norime: tai turi būti ekonomikos augimą skatinanti priemonė, kuri ne tik būtų naudinga Europos įmonėms ir piliečiams, bet taip pat leistų skleisti mūsų vertybes, pasinaudoti globalizacijos pranašumais ir formuoti pasaulio prekybos taisykles. Atliktas išsamus parlamentinis šio prekybos susitarimo tikrinimas rodo, kad piliečiai vis labiau domisi prekybos politika. Šis intensyvus keitimasis nuomonėmis apie IEPS įrodo, kad sprendimai Europoje priimami demokratiškai. Tikiuosi, kad valstybės narės, ratifikuodamos susitarimą, surengs nuodugnias diskusijas ir įtrauks į jas kuo daugiau dalyvių. Atėjo metas mūsų įmonėms ir piliečiams visapusiškai pasinaudoti šia galimybe. Visi galės įsitikinti, kad mūsų prekybos politika gali suteikti apčiuopiamos naudos kiekvienam“.

  Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Mūsų eksportuotojų padėtis netrukus pasikeis. Laikinai įsigaliojęs susitarimas leis ES įmonėms ir piliečiams iškart pajusti jo naudą. Tai geras ženklas pasaulio ekonomikai ir galima paskata ekonomikai augti ir darbo vietoms kurti. IEPS yra šiuolaikiškas ir pažangus susitarimas, kuriuo patvirtiname savo įsipareigojimą dėl vertybėmis grįstos laisvos ir sąžiningos prekybos. Jis mums padeda formuoti globalizacijos procesus ir pasaulio prekybos taisykles. Be to, IEPS pabrėžiamas mūsų tvirtas įsipareigojimas plėtoti darnų vystymąsi ir apsaugoti vyriausybių galimybę priimti teisės aktus siekiant viešojo intereso. Šis susitarimas taip pat labai sustiprins mūsų santykius su Kanada – strategine partnere ir sąjungininke, su kuria mus sieja tvirti istoriniai ir kultūriniai ryšiai.

  IEPS pradedamas laikinai taikyti rugsėjo 21 d., prieš tai ES valstybėms narėms patvirtinus jį Taryboje ir pritarus Europos Parlamentui.

  Visiškai ir galutinai jis įsigalios tik tada, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės. Komisija bendradarbiaus su ES valstybėmis narėmis ir Kanada, kad užtikrintų sklandų ir veiksmingą susitarimo įgyvendinimą.

  Ką suteiks IEPS?

  IEPS atveria naujų galimybių bet kokio dydžio ES įmonėms eksportuoti į Kanadą. Jis leis ES įmonėms sutaupyti 590 mln. EUR per metus – tiek muitų jos kasmet sumokėdavo už į Kanadą eksportuojamas prekes. Nuo rugsėjo 21 d. IEPS panaikinami muitai 98 procentams produktų (tarifų eilučių), kuriais ES prekiauja su Kanada. Be to, jis ES įmonėms suteikia geresnes negu bet kada anksčiau ne Kanados įmonėms suteiktas galimybes dalyvauti Kanados viešųjų pirkimų konkursuose, ir ne tik federaliniu, bet ir provincijų bei savivaldybių lygmenimis.

  Šis susitarimas bus ypač naudingas mažesnėms įmonėms, kurioms biurokratinių išlaidų, patiriamų eksportuojant į Kanadą, našta ypač sunkiai pakeliama. Susitarimas smulkiajam verslui leis sutaupyti laiko ir pinigų. Pavyzdžiui, nereikės vykdyti dvigubų produktų bandymų reikalavimų, bus galima išvengti ilgai trunkančių muitinės procedūrų ir didelių teisinių mokesčių. Už eksporto skatinimą atsakingos valstybių narių institucijos pasirengusios padėti įmonėms pradėti eksportuoti, sustiprinti esamą prekybą ir pritraukti investicijų.

  IEPS bus atveriama naujų galimybių Europos ūkininkams ir maisto gamintojams, tačiau kartu bus visiškai apsaugomi importui jautrūs ES sektoriai. ES dar plačiau atvėrė savo rinką tam tikriems Kanados produktams, tačiau tai padaryta taikant ribojamas nuostatas, o kartu užtikrintos geresnės galimybės eksportuoti Europai svarbius produktus į Kanados rinką. Tarp tokių produktų galima paminėti sūrį, vyną ir spiritinius gėrimus, vaisius, daržoves ir perdirbtus gaminius. Be to, IEPS Kanadoje bus apsaugotos 143 ES geografinės nuorodos – aukštos kokybės regioniniai maisto produktai ir gėrimai.

  IEPS bus naudingas ir 500 mln. ES vartotojų. Įsigaliojus šiam susitarimui padidės pasiūla, o Europos standartai nesikeis, nes į ES rinką galės patekti tik produktai ir paslaugos, visiškai atitinkantys visas ES taisykles. IEPS nė kiek nepakeis ES maisto saugos kontrolės standartų, įskaitant taikomas genetiškai modifikuotiems produktams ar hormonais šertų galvijų mėsai.

  Susitarimas taip pat leidžia užtikrinti didesnį paslaugų ekonomikos sektoriaus teisinį aiškumą, gerinti įmonių darbuotojų judumą ir kurti įvairių profesinių kvalifikacijų – nuo architekto iki kranininko – abipusio pripažinimo sistemą.

  Be to, ES valstybės narės gali toliau savo nuožiūra organizuoti viešąsias paslaugas. Šis ir kiti klausimai patikslinami bendrame teisinę galią turinčiame aiškinamajame dokumente. Jame aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžiama, dėl ko Kanada ir ES susitarė įvairiuose IEPS straipsniuose.

  Procedūra ir tolesni veiksmai

  ES ir Kanada IEPS pasirašė 2016 m. spalio 30 d., ES valstybėms narėms patvirtinus jį Taryboje. Vasario 15 d. jam pritarė ir Europos Parlamentas, o 2017 m. gegužės 16 d. ratifikavo Kanada. Taip sudarytos laikino taikymo sąlygos, kai tik Kanada priėmė visas būtinas įgyvendinimo taisykles.

  IEPS bus visiškai įgyvendinamas, kai jį pagal savo vidaus konstitucinius reikalavimus ratifikuos visos valstybės narės. Kai IEPS visiškai įsigalios, dabartinę investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo sistemą, kuri taikoma pagal daugybę anksčiau ES valstybių narių vyriausybių suderėtų dvišalių prekybos susitarimų, pakeis nauja pagerinta investicinių teismų sistema. Ši sistema bus skaidri ir nebus grindžiama specialiaisiais teismais.

  Pagrindiniai faktai

  ES ir Kanados santykių pagrindas nustatytas strateginės partnerystės susitarimu (SPS), kuris suteikia galimybių glaudžiau bendradarbiauti strateginėse bendrų interesų ir atsakomybės srityse, kaip antai klimato, saugumo ir užsienio bei saugumo politikos srityse. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. laikinai taikomas strateginės partnerystės susitarimas drauge su IEPS leidžia dar labiau sutvirtinti ES ir Kanados santykius.

  Seniai nustatyta, kad ES laisvosios prekybos susitarimai skatina Europos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Vienas iš pavyzdžių – ES ir Pietų Korėjos prekybos susitarimas. Nuo jo įsigaliojimo 2011 m. ES eksportas į Pietų Korėją padidėjo daugiau kaip 55 proc., tam tikrų žemės ūkio produktų eksportas padidėjo 70 proc., ES automobilių pardavimas Pietų Korėjoje padidėjo tris kartus, o prekybos deficitas virto pertekliumi. Šis susitarimas, ratifikavus jį ES lygmeniu, taip pat kelerius metus buvo taikomas laikinai, kol jį ratifikavo visos ES valstybės narės.

  31 mln. darbo vietų Europoje yra tiesiogiai susijusios su eksportu. Kiekvienas papildomas 1 mlrd. EUR eksporto siejamas su 14 000 darbo vietų ES.

  Daugiau informacijos

  Informacijos suvestinė: IEPS apžvalga

  Informacijos suvestinė: Globalizacijos procesų formavimas

  Informacijos suvestinė: ES interesai: 6 garantijos

  Informacijos suvestinė: Darnus vystymasis

  Brošiūra „IEPS privalumai“

  IEPS vadovas verslui

  Informacijos suvestinė: Nauda žemės ūkiui

  IEPS turės įtakos Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Kiprui, Čekijai, Danijai, Estijai, Suomijai, Prancūzijai, Vokietijai, Graikijai, Vengrijai, Airijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovakijai, Slovėnijai, Ispanijai, Švedijai, Jungtinei Karalystei.

  IEPS tavo mieste: interaktyvus žemėlapis su informacija apie visos Europos vietos bendruomenių prekybos ryšius su Kanada.

  Informacijos suvestinė: Skaičiai: ES ir Kanados prekyba

  Informacijos suvestinė: Derybų procesas

  Ratifikavimas valstybėse narėse

  Visas IEPS tekstas

  Susitikite su IEPS čempionais: Sužinokite, kodėl šiems smulkiesiems ES verslininkams naudingas IEPS

  Daugiau išteklių

  Naujienlaiškio prenumerata