Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kanados lietuvių dienos 2017m.

Sukurta 2017.08.10 / Atnaujinta 2017.08.10 19:29
   Kanados lietuvių dienos 2017m.
   Kanados lietuvių dienos 2017m.
   Kanados lietuvių dienos 2017m.
   Kanados lietuvių dienos 2017m.
   Kanados lietuvių dienos 2017m.

   2017 m. liepos 29 d. Kanados sotinėje vyko Kanados lietuvių diena, supažindinusi kanadiečius bei Otavos miesto svečius su lietuviška daina, šokiu, menu ir kulinarija. Lietuviška kultūra apjungia virš 50,000 Kanados lietuvių ir jos stiprybę galima buvo pajusti šventės metu.

    

   Šią ypatingą dieną pasirodymuose dalyvavo 300 lietuvių kilmės šokėjų, choristų ir menininkų iš visos Kanados taip pat ir JAV. Vakare buvo suregtas puikus banketas, kuriame šventės dalyviai bei svečiai galėjo smagiai pabendrauti.

   Kanados lietuvių dienose dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos. Šventėje apsilankė LR Viceministras A. Zananavičius bei ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyriaus vedėja Laura Dilytė-Butkienė, kurie vizito metu susitiko su Lietuvos garbės konsulais ir Kanados lietuvių bendruomenės atstovais.

   Didžiausi sveikinimai ir padėka skiriama Lietuvių dienos Otavoje organizatoriams: Kristinai Kliorytei, Aleksandrui Stankevičiui, Rimui Piečaičiui, Romui Jonušoniui, Nijolei Puranaitei-Benotienei, Birutei Dilkutei-Batraks, Joanai Adamonytei, Loretai Gudynaitei-Savitch, Danguolei Juozapavičiūtei-Breen, Aleksandrui Valavičiui, John (Gyčiui) Vazalinskui, Andrėjai Celtoriui, Daivai Jaugelytei-Zatkovic, Aloyzui Vytui Stankevičiui, Loretai Čičinskaitei, Mark Castanheiro, Gyčiui Niedvarui, Antanui Kebliui, Romui Staškevičiui, Edmundui Putrimui, Pauliui Mališkai, Daliai Skrinskaitei-Viskontienei, Dainai Cepulytei-Puterienei, Dainiui Jurui, Martynui Matučiui, Alfredui Palisaitčiui, Harold Celtoriui, Vytui Klioriui, Snookie Lomow bei rėmėjams ir visiems prisidėjusiems: Monrealio lietuvių kredito unijai “Litui”, Kanados lietuvių fondui, kredito unijai “Parama”, prisikėlimo kredito kooperatyvui, Kanados lietuvių muziejui-archyvui, Monrealio lituanistinei mokyklai, Ottawa 2017 Bureau & CIBC, chorų ir šokių grupių vadovams.

   Naujienlaiškio prenumerata