Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE

Adresas: 150 Metcalfe Street, Suite 1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1, CANADA

plačiau »

Tel. +1 613 567 54 58
Faksas +1 613 567 53 15
El. paštas

Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio renginiai Toronte ir Hamiltone

Sukurta 2018.03.08 / Atnaujinta 2018.03.12 16:16
   Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio renginiai Toronte ir Hamiltone
   Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio renginiai Toronte ir Hamiltone
   Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio renginiai Toronte ir Hamiltone
   Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio renginiai Toronte ir Hamiltone
   Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio renginiai Toronte ir Hamiltone

   Kovo 3-4 d. Lietuvos ambasadorius Kanadoje D. Pranckevičius dalyvavo lietuvių bendruomenių Toronte ir Hamiltone organizuotuose šventiniuose renginiuose, skirtuose Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti. Šventiniai renginiai vyko Misisaugos lietuvių Anapilio sodyboje ir Toronto lietuvių namuose. Taip pat, Hamiltono Aušros Vartų Marijos Šventovėje.

   Sveikindamas Toronto lietuvius, ambasadorius D. Pranckevičius pabrėžė ypatingą Kanados lietuvių vaidmenį valstybės kūrimo istorijoje ir nuveiktus darbus: "Toronte prieš 90 metų įsteigta pirmoji lietuvių parapija, 1940 m. įkurta Kanados lietuvių taryba, vėliau išaugusi į Kanados Lietuvių Bendruomenę. 1949 m. pradėtas leisti ir iki šiol leidžiamas vienintelis Kandoje lietuviškas laikraštis Tėviškės žiburiai. Kanados lietuvių dienos, Kanados lietuvių fondas, Toronto lietuvių namai, lietuvių kredito kooperatyvai, Kanados lietuvių muziejus-archyvas, veikiančios parapijos - tai raktiniai žodžiai veiklų, turinčių didelę prasmę Lietuvai. Su dėkingumu prisimename ir už Kanados lietuvių lėšas nupirktą bei įrengtą pirmąjį Lietuvos ambasados Briuselyje pastatą". Renginiuose dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė Misisaugos merė B. Crombie,  Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas Kazimieras Deksnys.

    

   Misisaugoje šventiniame  koncerte "Padainuokim Lietuvai" pasirodė chorai Volungė  (Torontas), Balsas (Montrealis) ir Exultate (Klyvlendas), tautinių šokių ansambliai  Gintaras (Torontas) ir Švyturys (Klyvlendas). Iškilminga vakarienė vyko Lietuvių namuose Toronte.

    

   Kovo 4 d. Hamiltone Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetis paminėtas  šventomis mišiomis šv. Kazimiero bažnyčioje  ir lietuvių bendruomenės susitikimu Jaunimo centre. Parodytas filmas apie pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį "Nepaprasta auka" bei surengti šventiniai pietūs.

    

   Naujienlaiškio prenumerata