Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Skelbiamas konkursas Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje administratoriaus pareigybei užimti

Sukurta 2017.05.23 / Atnaujinta 2017.05.23 09:43

Administratoriaus pareigybės tikslas: ambasados finansinės ir ūkinės veiklos tvarkymas, kultūros ir informacijos klausimų ambasadoje kuravimas, su tuo susijusių dokumentų ir raštų rengimas, ambasados interneto svetainės administravimas.
 

Reikalavimai:
• Turėti universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
• Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį tvarkant buhalteriją bei finansus, vedant dokumentų apskaitą ir jų sisteminimą;
• Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį organizuojant kultūrinius renginius ir kultūrinius prokektus;
• Puikiai mokėti lietuvių kalbą (rašyti ir kalbėti);
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administruojant interneto svetaines;
• Išmanyti Valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimus
• Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;
• Turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį atliekant viešuosius pirkimus;
• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais Valstybės tarnybos įslaptintos informacijos apsaugą;
• Išmanyti raštvedybos taisykles;
• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
• Turėti vairavimo teises (B kategorija)
• Gebėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu;
• Savarankiškai organizuoti savo darbą, būti darbščiam ir iniciatyviam, nepriekaištingo elgesio.
Privalumai:
• Mokėti dirbti su finansų valdymo programa “Fivasa”;
• Turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žima „Riboto naudojimo“

Diplomatinės atstovybės administratoriaus funkcijos:
1. Tvarkyti ambasados finansinę ir ūkinę veiklą:

(1) teikti  ministerijai  metinę ir  kasmėnesines  finansines ataskaitas, rengti metinės sąmatos projektus, vesti atsiskaitytinių asmenų išlaidų apskaitą, vesti komandiruočių išlaidų apskaitą, vesti pajamų ir išlaidų bei  grynų pinigų kasoje apskaitą, apmokėti   einamąsias   ambasados   sąskaitas, išmokėti atlyginimus ir kompensacijas, siųsti apmokėjimo sąskaitas/faktūras dėl pridėtinės vertės mokesčio susigrąžinimo, vesti jų apskaitą, vesti  benzino sunaudojimo apskaitą, pildyti jo  nurašymo aktus;
2. Organizuoti ambasadoje viešuosius pirkimus: vesti  su tuo
susijusią dokumentaciją; Teikti metines viešųjų pirkimų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai.
3. Tvarkyti ambasadai priklausantį inventorių:
(1) vesti ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų apskaitą;
(2) kas  mėnesį  informuoti ministeriją  apie  įsigytą/neįsigytą turtą, teikti  pasiūlymus  dėl susidėvėjusio  ar netinkamo  naudoti  turto nurašymo;
(3) organizuoti ambasados aprūpinimą reikalingomis kanceliarinėmis ir reprezentacinėmis prekėmis.
4. Organizuoti ambasados aprūpinimą reikalingomis ūkio priemonėmis;
5. Palaikyti nuolatinius ryšius su Kanados lietuvių bendruomene.

Kandidatai privalo iki 2017-06-05 į ambasadą elektroniniu paštu atsiųsti:
1. Gyvenimo aprašymą (curriculum vitae), 30x40 mm nuotrauką, įtraukiant informaciją apie gimimo vietą, gimimo metus, vardą, pavardę, mokslo ir darbo patirtį, bei kontaktinę informaciją;
2. Rekomendacinį laišką
3. Atrinktas kandidatas privalės pereiti Valstybės saugumo departamento atliekamą saugumo patikrą.

Paruoštus dokumentus atsiųsti elektroniniu paštu: [email protected], temoje pažymėti: “Administratoriaus konkursas”.

Susijusios naujienos Visos naujienos »

Naujienlaiškio prenumerata