Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Skelbiamas konkursas Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje administratoriaus pareigybei užimti nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. antros pusės.

Sukurta 2019.05.13 / Atnaujinta 2019.05.13 16:32
  Skelbiamas konkursas Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje administratoriaus pareigybei užimti nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. antros pusės.

  Administratoriaus pareigybės tikslas: ambasados finansinės ir ūkinės veiklos tvarkymas, informacijos klausimų ambasadoje kuravimas, su tuo susijusių dokumentų ir raštų rengimas, ambasados interneto svetainės administravimas, tarnybinio transporto vairavimas. Su atrinktu kandidatu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Reikalavimai:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  • mokėti lietuvių kalbą ir anglų kalbą C1 lygiu;
  • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  • išmanyti raštvedybos taisykles;
  • sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, būti darbščiam ir iniciatyviam, nepriekaištingo elgesio;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

  Privalumai:

  • Turėti darbo patirtį tvarkant buhalteriją bei finansus, vedant dokumentų apskaitą ir jų sisteminimą;
  • Mokėti dirbti su finansų valdymo programa “Fivasa”;
  • Turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
  • Turėti darbo patirtį administruojant interneto svetaines;
  • Išmanyti Valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimus
  • Turėti patirtį atliekant viešuosius pirkimus;
  • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais Valstybės tarnybos įslaptintos informacijos apsaugą;
  • Išmanyti raštvedybos taisykles;
  • Gebėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu;
  • Savarankiškai organizuoti savo darbą,

  Diplomatinės atstovybės administratoriaus funkcijos:
  Tvarkyti ambasados finansinę ir ūkinę veiklą:

  • teikti  ministerijai  metinę ir  kasmėnesines  finansines ataskaitas, rengti metinės sąmatos projektus, vesti atsiskaitytinių asmenų išlaidų apskaitą, vesti komandiruočių išlaidų apskaitą, vesti pajamų ir išlaidų bei  grynų pinigų kasoje apskaitą, apmokėti   einamąsias   ambasados   sąskaitas, išmokėti atlyginimus ir kompensacijas, siųsti apmokėjimo sąskaitas/faktūras dėl pridėtinės vertės mokesčio susigrąžinimo, vesti jų apskaitą, vesti  benzino sunaudojimo apskaitą, pildyti jo  nurašymo aktus;
  • Organizuoti ambasadoje viešuosius pirkimus: vesti  su tuo susijusią dokumentaciją;
  • Teikti metines viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.

  Tvarkyti ambasadai priklausantį inventorių:

  • vesti ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų apskaitą;
  • kas  mėnesį  informuoti ministeriją  apie  įsigytą/neįsigytą turtą, teikti  pasiūlymus  dėl susidėvėjusio  ar netinkamo  naudoti  turto nurašymo;
  • organizuoti ambasados aprūpinimą reikalingomis kanceliarinėmis ir reprezentacinėmis prekėmis.

  Organizuoti ambasados aprūpinimą reikalingomis ūkio priemonėmis;


  Kandidatai privalo iki 2019-05-26 į ambasadą elektroniniu paštu atsiųsti:
  Gyvenimo aprašymą (curriculum vitae), 30x40 mm nuotrauką, įtraukiant informaciją apie gimimo vietą, vardą, pavardę, mokslo ir darbo patirtį, bei kontaktinę informaciją;
  Rekomendacinį laišką
  Atrinktas kandidatas privalės pereiti Valstybės saugumo departamento atliekamą saugumo patikrą.

  Paruoštus dokumentus atsiųsti elektroniniu paštu: [email protected], temoje pažymėti: “Administratoriaus konkursas”.

   

  Susijusios naujienos Visos naujienos »
  WEB-Balsavimas-Kanada.jpg

  Iki šiol nesiregistravę balsuoti vis dar gali tai padaryti – šiandien, gegužės 13 d., bus vėl atidaryta registracija rinkimams Kanadoje. Registruotis balsuoti bus galima tiek paštu, tiek atvykstant į ambasados vieną iš punktų – Toronte ar Otavoje. Registruotis bus galima tik vieną dieną! Registracija vyksta www.rinkejopuslapis.lt.

  Lietuviai Kanadoje »
  CanadaPost.jpg

  LR ambasada Kanadoje atsižvelgdama į tai, kad nuo gegužės 3 d. iki 7 dienos, gavo tik 111 rinkėjų, balsavusių paštu, laiškų, kreipėsi į ,,Canada Post“ su prašymu išnagrinėti dėl kokių priežasčių Lietuvos ambasadai jų sugrįžta tik toks nedidelis kiekis.

  Lietuviai Kanadoje »
  WEB-Balsavimas-Kanada.jpg

  LR Ambasada Kanadoje informuoja, kad lietuviai pageidaujantys balsuoti Otavoje tą gali padaryti ne tik rinkimų dieną, bet ir balsuodami iš anksto - ketvirtadienį bei penktadinį nuo 9 iki 17 valandos atvykę į LR Ambasadą Kanadoje (adresu: 1600-150 Metcalfe str. Ottawa ON K2P 1P1).

  Lietuviai Kanadoje »
  AM.jpg

  Andrius Mamontovas: "Esu apkeliavęs daugelį lietuvių bendruomenių visame pasaulyje ir galiu drąsiai pasakyti, kad Lietuva yra visur, kur yra lietuvių. Gegužės mėnesį mes kartu spręsime labai svarbius mums visiems ir Lietuvai klausimus.
  Registruokitės ir ateikite balsuoti!"

  www.rinkejopuslapis.lt

  Lietuviai Kanadoje »
  Nuotrauka web.jpg

  Jau šeštus metus, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsakymu, visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus” atlieka užsienyje gyvenančių lietuvių internetinę apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti užsienyje gyvenančių lietuvių nuomonę apie diasporos poreikius ir jos ryšių su Lietuva stiprinimą.

  Lietuviai Kanadoje »
  Piestukai.jpg

  Maloniai kviečiame jus ir šiemet aktyviai teikti kandidatūras svarstymui.

   

  Lietuviai Kanadoje »

  Naujienlaiškio prenumerata