Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiamas konkursas Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje administratoriaus pareigybei užimti nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. antros pusės(Baigėsi)

Sukurta 2019.05.13 / Atnaujinta 2019.05.28 16:23
  Skelbiamas konkursas Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje administratoriaus pareigybei užimti nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. antros pusės(Baigėsi)

  LR ambasada Kanadoje dėkoja visiems dalyvavusiems konkurse, konkursas baigėsi - susisiekta bus su atrinktais kandidatais.

  Administratoriaus pareigybės tikslas: ambasados finansinės ir ūkinės veiklos tvarkymas, informacijos klausimų ambasadoje kuravimas, su tuo susijusių dokumentų ir raštų rengimas, ambasados interneto svetainės administravimas, tarnybinio transporto vairavimas. Su atrinktu kandidatu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Reikalavimai:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  • mokėti lietuvių kalbą ir anglų kalbą C1 lygiu;
  • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  • išmanyti raštvedybos taisykles;
  • sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, būti darbščiam ir iniciatyviam, nepriekaištingo elgesio;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

  Privalumai:

  • Turėti darbo patirtį tvarkant buhalteriją bei finansus, vedant dokumentų apskaitą ir jų sisteminimą;
  • Mokėti dirbti su finansų valdymo programa “Fivasa”;
  • Turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
  • Turėti darbo patirtį administruojant interneto svetaines;
  • Išmanyti Valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimus
  • Turėti patirtį atliekant viešuosius pirkimus;
  • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais Valstybės tarnybos įslaptintos informacijos apsaugą;
  • Išmanyti raštvedybos taisykles;
  • Gebėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu;
  • Savarankiškai organizuoti savo darbą,

  Diplomatinės atstovybės administratoriaus funkcijos:
  Tvarkyti ambasados finansinę ir ūkinę veiklą:

  • teikti  ministerijai  metinę ir  kasmėnesines  finansines ataskaitas, rengti metinės sąmatos projektus, vesti atsiskaitytinių asmenų išlaidų apskaitą, vesti komandiruočių išlaidų apskaitą, vesti pajamų ir išlaidų bei  grynų pinigų kasoje apskaitą, apmokėti   einamąsias   ambasados   sąskaitas, išmokėti atlyginimus ir kompensacijas, siųsti apmokėjimo sąskaitas/faktūras dėl pridėtinės vertės mokesčio susigrąžinimo, vesti jų apskaitą, vesti  benzino sunaudojimo apskaitą, pildyti jo  nurašymo aktus;
  • Organizuoti ambasadoje viešuosius pirkimus: vesti  su tuo susijusią dokumentaciją;
  • Teikti metines viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.

  Tvarkyti ambasadai priklausantį inventorių:

  • vesti ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų apskaitą;
  • kas  mėnesį  informuoti ministeriją  apie  įsigytą/neįsigytą turtą, teikti  pasiūlymus  dėl susidėvėjusio  ar netinkamo  naudoti  turto nurašymo;
  • organizuoti ambasados aprūpinimą reikalingomis kanceliarinėmis ir reprezentacinėmis prekėmis.

  Organizuoti ambasados aprūpinimą reikalingomis ūkio priemonėmis;


  Kandidatai privalo iki 2019-05-26 į ambasadą elektroniniu paštu atsiųsti:
  Gyvenimo aprašymą (curriculum vitae), 30x40 mm nuotrauką, įtraukiant informaciją apie gimimo vietą, vardą, pavardę, mokslo ir darbo patirtį, bei kontaktinę informaciją;
  Rekomendacinį laišką
  Atrinktas kandidatas privalės pereiti Valstybės saugumo departamento atliekamą saugumo patikrą.

  Paruoštus dokumentus atsiųsti elektroniniu paštu: [email protected], temoje pažymėti: “Administratoriaus konkursas”.

   

  Susijusios naujienos Visos naujienos »
  Kurk Lietuvai.jpg

  Programa „Kurk Lietuvai“ nuo kovo 9 d. skelbia 2020 m. dalyvių atrankas. Informaciją apie atrankas galima rasti adresu: http://kurklt.lt/atranka/. Kandidatų paraiškų laukiama iki balandžio 12 d. Programos organizatoriai ragina aplikuoti ir kurti geresnę Lietuvą ne tik sau, bet ir ateities kartoms.

  Lietuviai Kanadoje »
  1.jpg

  Š.m. kovo 6-7 dienomis Otavoje ir Monrealyje Lietuvos ambasada Kanadoje kartu su Kanados lietuvių bendruomenės atstovais iškilmingai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.

  Lietuviai Kanadoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
  1.jpg

  Vasario 29 dieną, Toronto lietuvių bendruomenė surengė Lietuvos Nepriklausomybės šventę, skirtą paminėti Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Šventinis renginys vyko Toronte, Anapilio sodyboje. Jame pasirodymus surengė Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo choras, vaikų ir jaunimo choras „Gintarėliai“, kultūrinio meno ir tautinių šokių grupė „Atžalynas“, Toronto lietuvių jaunimo ansamblis „Gintaras“.

  Lietuviai Kanadoje »
  Foto - Saulius Ziura.jpg

  Visus Kanadoje gyvenančius lietuvius bei Lietuvos draugus norinčius gauti informacią apie ambasados veiklą bei kvietimus į organizuojamus renginius kviečiame registruotis šiuo adresu: https://forms.gle/dGzgNYUKKVonmd1w7

   

  Foto nuotrauka - Saulius Žiūra.

  Lietuviai Kanadoje »
  1.jpg

  Vasario 5-9 dienomis Lietuvos ambasados Kanadoje komanda lankėsi Toronte. Vizitas apjungė susitikimus su lietuvių bendruomenės atstovais, naujų verslo galimybių tarp Lietuvos ir Kanados žvalgymą bei konsulinių paslaugų teikimą.

  Konsulinės naujienos » Lietuviai Kanadoje »
  1 - Copy.jpg

  Šį šeštadienį ambasados Kanadoje atstovai kartu su Kanados lietuviais Otavoje pirmą kartą surengė pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“. Šiuo bėgimu Kanada prisijungė prie jau 29 kartą visame pasaulyje rengiamos akcijos, skirtos atminti Sausio 13-osios Laisvės gynėjus.

  Lietuviai Kanadoje »

  Naujienlaiškio prenumerata