Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Skelbiamas konkursas LR ambasados Kanadoje sekretorės(-iaus) pareigybei užimti

Sukurta 2017.10.03 / Atnaujinta 2017.10.03 16:42

Diplomatinės atstovybės sekretorės(-iaus) funkcijos:

Tvarkyti ambasados ūkinę veiklą, archyvą, registruoti dokumentus, teiktini pirminę konsulinę informaciją, rinkti, kaupti ir atnaujinti bendrą informaciją apie buvimo valstybę, sekti ir referuoti buvimo valstybės spaudą, ruošti lydraščius. Palaikyti nuolatinius ryšius su Kanados lietuvių bendruomene.

Reikalavimai:

• Turėti universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;

• Turėti darbo patirtį vedant dokumentų apskaitą ir jų sisteminimą;

• Turėti darbo patirtį organizuojant ofiso darbą;

• Puikiai mokėti lietuvių kalbą (rašyti ir kalbėti);

• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

• Turėti darbo patirtį administruojant interneto svetaines;

• Išmanyti Valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimus

• Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto  naudojimo“;

• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais Valstybės tarnybos įslaptintos informacijos apsaugą;

• Išmanyti raštvedybos taisykles;

• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;

• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą;

• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

• Turėti vairavimo teises (B kategorija)

• Gebėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu;

• Savarankiškai organizuoti savo darbą, būti darbščiam ir iniciatyviam, nepriekaištingo elgesio.

Privalumai:

  • Panašaus darbo patirtis

  • Prancūzų kalba

Kandidatai privalo iki 2017-10-15 į ambasadą elektroniniu paštu atsiųsti:

1. Gyvenimo aprašymą (curriculum vitae), 30x40 mm nuotrauką, įtraukiant informaciją apie gimimo vietą, gimimo metus, vardą, pavardę, mokslo ir darbo patirtį, bei kontaktinę informaciją;

2. Rekomendacinį laišką

3. Atrinktas kandidatas privalės pereiti saugumo patikrą.

Paruoštus dokumentus atsiųsti elektroniniu paštu: [email protected], temoje pažymėti: “Sekretorės/iaus konkursas”.

Naujienlaiškio prenumerata