Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
30.jpg

Dnia 14 maja minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius uczestniczył w Brukseli w konferencji wysokiego szczebla poświęconej 10-leciu Partnerstwa Wschodniego. Minister wypowiedział się podczas sesji, poświęconej celom partnerstwa Wschodniego w przyszłości.

Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »

27 lutego na posiedzeniu rządu minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius przedstawił decyzję Konwencji Narodów Zjednoczonych o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Espoo) dotyczącą niezgodności działań Białorusi z Konwencją Espoo w sprawie elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Na początku lutego w Genewie na spotkaniu państw Konwencji Espoo, która jednoczy 44 kraje, podjęto decyzję potwierdzającą, iż Białoruś łamie Konwencję Espoo: niewłaściwie wybrała miejsce budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu.

Stosunki międzynarodowe »
N2.jpg

W dniach 13-14 lutego minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius uczestniczył w organizowanym wspólnie przez Stany Zjednoczone i Polskę spotkaniu ministerialnym „Pokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie“ w Warszawie.

Stosunki międzynarodowe » NATO i bezpieczeństwo międzynarodowe »
Ukr2.jpg

15 stycznia litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius, który razem z kolegami z Estonii, Łotwy i Polski gościł na Ukrainie, podkreślił, że wspólnota zachodnia nie może pasywnie obserwować rosyjskich działań w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim.

Stosunki międzynarodowe »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości