Prisijunk prie bendruomenės

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2021.03.23 08:22

Bendruomenė

Pavadinimas Kanados lietuvių bendruomenė
Pirmininkas Kazimieras Deksnys
Adresas 1 Resurrection Road, Etobicoke, ON  M9A 5G1, Canada
Telefono numeris (+416) 3469043
E. pašto adresas  [email protected]
Interneto svetainė http://www.klb.org
Pavadinimas Kanados lietuvių jaunimo sąjunga
Adresas 1 Resurrection Road, Etobicoke, ON  M9A 5G1, Canada
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė

http://www.kljs.caa

Pavadinimas Toronto lietuvių bendruomenė
Pirmininkė Simona Rukienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Vasagos lietuvių bendruomenė
Pirmininkė Rūta Poškienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Otavos lietuvių bendruomenė
Pirmininkė Loreta Gudynaite-Savitch
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.lietuviaiotavoje.org/
Pavadinimas Delhi-Tillsonburg lietuvių bendruomenė
Pirmininkė Teresė Pargauskienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Londono lietuvių bendruomenės
Pirmininkė Aldona Valaškevičienė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Monrealio lietuvių bendruomenė
Pirmininkė Daiva Jaugelis
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.montrealiolietuviai.org
Pavadinimas Vinipego lietuvių bendruomenė
Pirmininkas Giles Egidijus Bugailiskis
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Edmontono lietuvių bendruomenė
Pirmininkė Indrė Čiuplinskaitė
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Kalgario lietuvių bendruomenė
Pirmininkė Jūratė Perminaitė
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė https://www.lietuviai-kalgaryje.com/
Pavadinimas Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė
Pirmininkas Algis Jaugelis
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.lithuaniansofbc.com

Lituanistinės mokyklos

Pavadinimas Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinė mokykla
Vadovė Aida Labanauskienė
Adresas 140 Walden Sq. SE, Calgary, Alberta T2X 0R9, Canada
Telefono numeris 403 225 0016
E. pašto adresas [email protected]
   
Pavadinimas Monrealio lituanistinė mokykla
Vadovė Daiva Jaugelis
Adresas 1465 de Seve, Montreal, Qc H4E 2A8, Canada
Telefono numeris 1(514)77-03439
E. pašto adresas [email protected]
   
Pavadinimas Otavos lituanistinė mokykla „Vyturėlis“
Vadovės Loreta Gudynaitė-Savich
Adresas 45 Appaloosa dr. Kanata, ON, K2M 1N9, CANADA
E. pašto adresas [email protected]
   
Pavadinimas Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla
Vadovė Vaida Matuzonienė
Adresas 270 Locke Street S, Hamilton ON L8P 4C1, Canada
Telefono numeris (+1 905) 684 7875
E. pašto adresas [email protected]
   
Pavadinimas Toronto Maironio mokykla
Vadovė Lidija Puterytė
Adresas 90 Mattice Ave., Toronto, Ontario, Canada
Telefono numeris +416 476 7503
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www. maironiomokykla.net
   
Pavadinimas Edmontono lietuvių mokykla „Klevas“ 
Vadovė Jūratė Motiejūnaitė
Adresas 11629 - 83 Street, Edmonton, AB T5B 2Y7, CANADA
Telefono numeris (780) 474-0350
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė https://www.lithuaniansocietyedmonton.com
   
Pavadinimas Britų Kolumbijos Lietuvių bendruomenės šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė „Pelėdžiukų klubas“
Vadovės Rūta Vrubliauskaitė –Tryon, Liana Sipelis
Adresas Lithuanian Community of British Columbia / Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė 1150-789 West Pender St., Vancouver, BC  V6C 1H2, Canada
Telefono numeris (778) 855-7746
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.lithuaniansofbc.com/; Facebook puslapis

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

Pavadinimas Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Parama”
Adresas 1573 Bloor St. W., Toronto, ON M6P 1A6
Telefono/fakso numeris +1 416-532-1149, +1 416-532-5595
Interneto svetainė http://www.parama.net
   
Pavadinimas Prisikėlimo kredito kooperatyvas
Adresas 3 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1
Telefono/fakso numeris +1 416-532-3400,  +1 416-532-4816
Interneto svetainė http://www.rpcul.com
   
Pavadinimas Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Talka”
Adresas 830 Main St. E., Hamilton, Ontario L8M 1L6
Telefono numeris +1 905-544-7125
Interneto svetainė http://www.talka.ca
   
Pavadinimas Lietuvių slaugos namai ,,Labdara“
Adresas 5 Resurrection Rd., Toronto, Ontario, M9A 5G1
Telefono numeris +1 416-232-2112
Interneto svetainė http://www.labdara.ca
   
Pavadinimas Kanados lietuvių fondas
Adresas 1 Resurrection Road, Etobicoke, Ontario M9A 5G1
Telefono numeris +1 416-889-5531
   
Pavadinimas Toronto lietuvių Namai
Adresas 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A6
Telefono numeris +1 416-532-3311
   
Pavadinimas Pensionatas "Vilnius Manor"
Adresas 1700 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A8
Telefono numeris +1 416-762-1777
   
Pavadinimas „Anapilio“ sodyba
Adresas 2185 Stavebank Rd, Mississauga, Ontario, L5C 1T3
Interneto svetainė www.anapilis.ca

Parapijos

Pavadinimas Toronto Prisikėlimo parapija
Adresas 1 Resurrection Road, Etobicoke, ON  M9A 5G1, Canada
E. pašto adresas  [email protected]
Interneto svetainė www.prisikelimas.ca  
Pavadinimas Lietuvos Kankinių Šventovė Misisaugoje
Adresas 2185 Stavebank Road Mississsauga, ON  L5C 1T3
Kunigas Nerijus Šmerauskas
Telefono numeris +1 905-277-4320
Pavadinimas Gerojo Ganytojo Misija Parapija
Adresas 2121 Mosley Street, Wasaga Beach, Ontario L9Z 1X6 
Pavadinimas Hamiltono Aušros Vartų parapija
Adresas 58 Dundurn Street North Hamilton, ON, L8R 3E1
Kunigas Aurimas Paulius Rudinskas
E. pašto adresas [email protected]
Telefono numeris Tel. (905) 522-5272
Pavadinimas Monrealio Aušros Vartų šventovė
Adresas De Sève St. Montréal, QC H4E 2A8 
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Šv. Kazimiero Šventovė Monrealyje
Adresas 3426 Parthenais, Montreal, QC H2K 3T7

Žiniasklaida

Pavadinimas „Tėviškės Žiburiai“
Adresas 2185 Stavebank Rd, Mississauga ON  L5C 1T3 Canada
Telefono numeris +1 905-275-4672
Fakso numeris +1 905-290-9802
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.tevzib.com